SOVELLUKSET

Robia Oy toimii HYUNDAI, KASSOW ROBOTS ja MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS -robottien maahantuoja sekä näiden ympärille rakennettujen tuotantoautomaatiojärjestelmien kokonaistoimittaja. Laaja robottivalikoima käsittää robotit kuormankantokyvyltään aina pienestä 6 kg:n hitsausrobotista massiiviseen 700 kg kappaleenkäsittelyrobottiin saakka.

Robottien lisäksi toimitamme laadukkaat kotimaiset portaalit, lattia- ja seinäradat, modulaariset hitsauspöydät, kappaleenkäsittelyn tarttujat ja muut oheislaitteet. Suunnittelemme ja valmistamme moduulirakenteiset robottijärjestelmät, jotka voidaan helposti muunnella kunkin asiakkaan erityistarpeiden mukaisiksi.

Materiaalin työstö

HYUNDAI-työstörobottisovelluksia käytetään mm. hiontaan, kiillotukseen ja jyrsintään. Robotti voi kannatella joko työstökonetta tai työstettävää kappaletta. Robottiaseman työstökoneet suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin soveltuviksi. Näin saadaan laadukas ja viimeistelty jälki.

Pinnoitus

HYUNDAI-pinnoitusrobotteja käytetään paljon autoteollisuuden kokoonpanolinjoilla. Robottien avulla saadaan optimoitua pinnoitustyöt niin läpimenoajan kuin laadun osalta. Pinnoitusrobotteja voidaan käyttää myös termiseen pinnoitukseen, koska HYUNDAI-robotit on suojattu erinomaisesti pölyltä.

Hyundai-roboteilla saavutetaan laadukas tulos pinnoituksessa. Robottien tarkat radat mahdollistavat lyhyen läpimenoajan ja tuovat näin materiaalisäästöjä.

Kaarihitsaus

HYUNDAI-robottimallistoon kuuluu erityisesti kaarihitsaukseen suunniteltuja robotteja, monipuolinen valikoima tarkkoja käsittelypöytiä ja ratoja. HYUNDAI-robotit ja asemat soveltuvat erinomaisesti etäohjelmointi- ja simulointisovelluksiin. Räätälöimme hitsauspöydät aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

HYUNDAI-kaarihitsausrobotteihin voidaan kytkeä asiakkaan tarpeiden mukainen hitsauskone. Olemme toteuttaneet projekteja muun muassa Hyundain, Froniuksen ja Kempin virtalähteillä.

HYUNDAI-robottien avulla voidaan nostaa hitsauksen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä hitsauksen turvallisuutta. HYUNDAI on keskittynyt erityisesti hitsauksen ja kappaleenkäsittelyn yhdistäviin robottisovelluksiin, koska näin tuottavuus kasvaa huomattavasti ennemmän verrattaessa perinteisiin sovelluksiin.

HYUNDAI HA-robotit soveltuvat MIG-, MAG-, TIG- ja Plasma-hitsaussovelluksiin. Laser-hitsaussovelluksiin soveltuu erittäin tarkka HA-laser.

Pistehitsaus

HYUNDAI pistehitsausrobotit soveltuvat pieniin että suuriin sarjoihin helpon ohjelmoitavuutensa vuoksi. HYUNDAI pistehitsausrobotteja käytetään paljon Hyundain ja KIA:n henkilöautojen tuotantolinjoilla. Robotti voidaan varustaa hyundain servotoimisella pisthitsauslaitteella tai asiakkaan haluamalla tuotteella.

Kokoonpano

HYUNDAI-robotteja voidaan käyttää moninaisiin kokoonpanosovelluksiin. Sovelluksissa voidaan hyödyntää konenäkötekniikkaa ja näin voidaan toteuttaa yksitoikkoisia ja rasittavia työvaiheita työntekijöiden puolesta.

Hyundain robotteja käytetään muun muassa henkilöautojen istuinten ja pyörien asennukseen. Toki robottia voidaan käyttää myös esimerkiksi suklaan asettamiseen laatikkoon. Robottien avulla voidaan vähentää tuotantokustannuksia sekä vähentää seisokkeja ja tuotannon katkoksia.

Lavaus

HYUNDAI-lavausrobotteja käytetään monenlaisissa sovelluksissa kuten laatikoiden ja pussien lavaukseen palletille. Lavaus-robotteja on saatavilla neljällä ja kuudella akselilla.

Robotin ohjelmointi on helppoa ja yksinkertaista. Lisäksi lavaukseen on saatavissa HYUNDAI palletoinninsimulointiohjelmisto, jonka avulla saadaan helposti tehtyä ohjelma robotille tietokoneella.

Robotisoitu särmäys

HYUNDAI-roboteilla toteutetuissa särmäyssoluissa tuotantokapasiteetti on parempi kuin manuaalisessa tuotannossa. Robotin toimiessa turva-alueen sisäpuolella taivutukset voidaan toteuttaa maksiminopeudella.

Robotin ja särmäyskoneen ohjaimet liitetään toisiinsa mahdollistaen koneiden välisen tiedonsiirron särmäyssprosessin aikana. Robotti ohjaa särmäyspuristimen työkiertoa ja särmäyspuristin antaa ohjaustietoja robotille mm. levyn koskettaessa takavastetta.

Robotin tarkoista liikkeistä johtuva laadun parantuminen johtaa myös tuottavuuden kasvamiseen, koska hylättyjen tuotteiden määrä vähentyy.

Katso miten Hyundain robotisoituun särmäykseen suunnitellut tuotteet voivat täyttää teidän tarpeenne tai pyydä lisätietoja meiltä.

Leikkaaminen

HYUNDAI leikkausrobotien avulla saavutetaan erinomainen joustavuus toteutettaessa monimutkaisia muotoja ja leikkausta 3D kappaleille. HYUNDAI leikkausrobotit soveltuvat monille eri leikkausprosesseille kuten laser ja vesisuihkuleikkaus, mutta tyyppillisemmin toimitamme robotteja plasmaleikkaussovelluksiin. Hyundai leikkausrobotit soveltuvat myös etäohjelmointiiin (HYUNDAI PC simulation tai IGRIP).

HYUNDAI leikkausrobotteihin voidaan integroida myös muita toimilaitteita kuten hitsauslaitteisto, näin saadaan erittäin joustava ja monipuolinen robottisovellus.

Konepalvelu

HYUNDAI-robotit soveltuvat erinomaisesti ruiskupuristuskoneiden, CNC-sorvien, puristinten yms. palveluun. Robottiautomaation avulla tuotantokoneita voidaan käyttää tehokkaammin ja miehittämättömänä. Näin tuottavuus kasvaa ja sijoitettu pääoma saadaan nopeasti takaisin.

HYUNDAI-robotit ovat ohjelmistollisesti monipuolisia, joten tuotantojärjestelmä on helppo mukauttaa vaihtuviin tuotantotarpeisiin. Robottiin voidaan asentaa konenäköjärjestelmä, jonka avulla saadaan tehokas ja luotettava tuotantojärjestelmä.